icon icon

Съдържание

Ndjenjë e mrekullueshme. E garantuar!

Pakoja e shërbimit

Të gjitha automjetet e përdorura nga marka "Das WeltAuto" inspektohen, mirëmbahen dhe riparohen (nëse ka nevojë për riparim). Pas kësaj qëndrojnë partnerët tanë zyrtarë, të cilët NUK janë të gatshëm të bëjnë kompromise qoftë në aspektin teknik, qoftë në aspektin vizual. Ai që blen Das WeltAuto është gjithmonë në anën e duhur, sa i përket sigurisë.

Për më tepër, ne paraqesim gamën e vlerave të shtuara që sjell marka "Das WeltAuto"

  • Çertifikata e kontrollit teknik të automjetit
  • Përgatitja profesionale vizuale
  • Test Vozitje
  • Garancion mobiliteti (vetëm në raste specifike)
  • Financimi dhe sigurimi
  • Aksesorë origjinal

Certifikatë për kontroll teknike të automjetit

Tregtarët tanë kontrollojnë çdo automjet. Precizioni gjatë kontrollit teknik si dhe gjatë kontrollit optik është i patëmetë. Gjatë përfundimit dhe riparimit të nevojshëm, ajo kryhet me kujdes të veçantë. Ky proces shumë i kontrolluar dhe i rregulluar i cili garanton cilësi të lartë, transparencë dhe jep besim!

Garanci mobile

Ju zgjodhët Das WeltAuto pikërisht për shkak të vlerës së shtuar që merrni me atë vendim, dhe një nga përfitimet është garancioni i mobilitetit. Shërbimet e mbuluara janë në broshurën e garancionit të mobilitetit. Këshilltari juaj i shitjeve Das WeltAuto do t'ju informojë në çdo kohë për të gjitha tiparet që keni si pjesë e paketës së garancionit të mobilitetit. Garancioni i mobilitetit është valid vetëm për disa prej veturave që ofrohen. Për të ditur nese vetura qe ju po e konsideroni ka garancion mobiliteti, konsultohuni me këshilltarit e shitjes tuaj.

Test Vozitje

Mos hezitoni ta testoni. Vetëm kur të "ndjeni" automjetin do të bindeni më shumë se ky është automjeti juaj. Çelësi është me partnerin tuaj zyrtar. Ai është kontakti juaj për të gjitha çështjet që lidhen me automjetin tuaj të ëndrrave. Caktoni menjëherë një takim për një test vozitje!

Shënim: test vozitja mund të kryhet vetëm në përputhje me dispozitat dhe mundësitë ligjore. Partneri zyrtar nuk është i detyruar të japë automjetin për test nëse kushtet ligjore nuk e lejojnë atë.

Trajnim vizual profesional

Ne i trajtojmë automjetet me mjete profesionale, çdo dëmtim i trupit dhe higjiena e automjeteve trajtohen në një mënyrë mjaft profesionale. Ne e bëjmë këtë sepse e dimë që blerja e një makine të përdorur është gjithashtu një vendim emocional.

Financimi dhe sigurimi

Këshilltarët tanë të shitjeve Das WeltAuto nuk janë vetëm persona kontakti kur bëhet fjalë për të gjitha pyetjet në lidhje me automjetin tuaj të ardhshëm Das WeltAuto. Ata gjithashtu do t'ju informojnë në lidhje me mundësitë e ndryshme të Leasing dhe kredive të makinave. Ne gjithashtu krijojmë oferta individuale të financimit sipas dëshirave tuaja. Në bashkëpunim me bankat që operojnë në Kosovë, këshilltari juaj i shitjeve do të gjejë një ofertë që ju përshtatet.

Aksesor origjinal

Automjetet e përdorura janë të pajisura ndryshe. Kur merrni përsipër automjetin, vlera e veçantë i jepet përgatitjes vizuale dhe funksionalitetit. Partnerët tanë zyrtarë kanë mundësinë të porosisin dhe instalojnë një sasi të madhe të aksesorëve origjinal. Vetëm në atë mënyrë ju mund të pajisni automjetin tuaj "të ri", me kërkesën tuaj, me pajisje origjinale. Konsulenti i shitjeve pret çdo vizitë tuaj dhe do të jetë i lumtur t'ju ndihmojë pasi të keni blerë automjetin tuaj.

Shënim: Ju lutemi sigurohuni që të kontaktoni partnerin zyrtar i cili është i autorizuar për markën për të cilën dëshironi të blini pajisje shtesë. Vlen vetëm për markat e Volkswagen Group.

Странична лента