Mbrojtja e privatësisë tuaj kur përdorni faqet tona të internetit është i një rëndësie shumë të lartë për ne. Si rrjedhojë, në paragrafët e mëposhtëm, do t'ju japim informacione të detajuara mbi mbledhjen e të dhënave personale dhe të dhënave anonime.

Mbledhja dhe procesimi i të dhënave anonime

Kjo webfaqe përdor programe për analizimin e përdorimit. Duke mbledhur këto të dhëna, ne mund të marrim informacione të rëndësishme për nevojat që përdoruesit mund të kenë. Këto të dhëna kontribuojnë për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofrojmë. Specifikisht regjistrimet e të dhënave të mëposhtme për çdo regjistrim ruhen pa kufizime:

1. Adresa IP e kompjuterit që kërkon të dhëna, në mënyrë anonime

2. data dhe ora e kërkesës

3. emri i faqes ose fajlit të kërkuar

4. referenca nga e cila kjo faqe është aksesuar

5. aplikacioni për lundrimin në internet i përdoruesit duke përfshirë dhe versionin

5. sistemi operativ i përdoruesit

Këto të dhëna analizohen për qëllime statistikore. Këto analiza përfshijnë ekskluzivishtë të dhëna që nuk lejojnë asnjë interferencë në personin tuaj. Si një përdorues individual, ju qëndroni anonim.

Në këtë lidhje, përdorimi i "cookies" do të zbatohet. "Cookies" janë fjalë në format tekst që regjistrohen në kompjuterin e vzituesit, dhe si rrjedhojë thjeshtëzojnë njohjen e përdoruesit në bazë anonimiteti.